U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Elke Roex, Tom Dehaene, Jan Roegiers, Karlos Callens, Steven Vanackere, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, Jan Laurys, Jan Peumans, Stern Demeulenaere, Erik Arckens, Annick De Ridder, Anissa Temsamani en Anne Marie Hoebeke
15 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen.

Artikel 1 is aangenomen.

Op artikel 2 zijn er amendementen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2005-2006, nrs. 15/8-9)

Aan de orde is de stemming over amendement 55 van de heren Van Dijck, Van Nieuwenhuysen en Arckens, de dames Van Steenberge en Van Linter en de heer Van Hauthem op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

83 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Reden voor onthouding?

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mijnheer de voorzitter, ik heb me onthouden omdat ik het eens ben met de inhoud van het amendement over de regionale televisie. Verder stem ik echter zoals de meerderheid.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 56 van de heren Van Nieuwenhuysen en Van Hauthem op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

84 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 64 van de heer Tavernier op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

36 leden hebben ja geantwoord;

78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 57 van de dames Van Linter, Dillen, Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Ziehier het resultaat:

114 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

79 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 58 van de dames Van Linter, Dillen, Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

28 leden hebben ja geantwoord;

82 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 59 van de dames Van Linter, Dillen en Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden;

80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 60 van de dames Van Linter, Dillen en Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

86 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 62 van de dames Van Linter, Dillen en Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 61 van de dames Van Linter, Dillen en Van Steenberge en de heren Strackx en Tack op de tabel bij artikel 2.

Stemming

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 2 is aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 63 van de heren Van Nieuwenhuysen, Vrancken, Sintobin, Van Goethem en Van Overmeire op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

28 leden hebben ja geantwoord;

83 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 66 van de heer Stassen op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 65 van de heer Stassen op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

5 leden hebben ja geantwoord;

105 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 67 van mevrouw Dua op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 68 van de heer Stassen op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 69 van de heer Stassen op de tabel bij artikel 3.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

5 leden hebben ja geantwoord;

106 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 3 is aangenomen.

De artikelen 4 tot en met 107 zijn aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 70 van de heer Stassen op artikel 108.

Stemming

Het resultaat is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

5 leden hebben ja geantwoord;

106 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 108 is aangenomen.

De artikelen 109 tot en met 169 zijn aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Tinne Rombouts, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Jan Laurys, Jan Peumans en Gerda Van Steenberge
567 (2005-2006) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.