U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie van de meerderheid.

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

72 leden hebben ja geantwoord;

6 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mijnheer de voorzitter, ik wil enkel zeggen dat onze motie wél over de inhoud gaat.

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie van mevrouw Dua.

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

6 leden hebben ja geantwoord;

95 leden hebben neen geantwoord;

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

De voorzitter

Dames en heren, hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

Wij komen opnieuw bijeen op woensdag 26 oktober 2005 om 14.30 uur.

Geen bezwaar? (Instemming)

- De vergadering wordt gesloten om 18.49 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.