U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders.

- Het voorstel van decreet wordt met 107 stemmen bij 6 onthoudingen aangenomen.

Mieke Vogels

Hoewel wij het eens zijn met het principe van het kooprecht van sociale huurders, hebben wij ons toch onthouden. In Vlaanderen hebben we immers nog geen 30 procent sociale woningen. Gezien de crisis op de private huurmarkt moet er op dit moment voorrang worden gegeven aan de meest kansarme huurders.

Bovendien hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen momenteel onvoldoende garanties om snel nieuwe vervangende woningen te kunnen bouwen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.