U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 7 juli 2005, 14.05u

van Gilbert Van Baelen, Kris Van Dijck, Robert Voorhamme en Cathy Berx, verslag door Anissa Temsamani
331 (2004-2005) nr. 1
De voorzitter

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikel 2 en over het artikel 2 van het voorstel van decreet van de heren Van Baelen, Van Dijck en Voorhamme en mevrouw Berx houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I.

- De amendementen worden niet aangenomen.

- Artikel 2 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van de heren Van Baelen, Van Dijck en Voorhamme en mevrouw Berx houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I.

- Het voorstel van decreet wordt met 82 stemmen tegen 31 bij 1 onthouding aangenomen.

Jos De Meyer

Ik geef dezelfde stemverklaring als bij de stemming over Onderwijsdecreet XV.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.