U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Thieu Boutsen en heer Jan Peumans, verslaggevers, verwijzen naar het schriftelijke verslag.

Hubert Brouns

De krachtlijnen van het bestaande decreet zijn: ordening in de grindwinning, een planmatige en geleidelijke afbouw, een grindfonds, overleg over nieuwe grindgebieden, herstel van de gebieden na ontginning, sociale begeleiding en een studie naar alternatieve materialen.

De wijziging van het decreet is nodig om die doelstellingen te bereiken. Het afleveren van vergunningen heeft voor vertragingen gezorgd en zo konden de quota niet gehaald worden. De ontginning stopzetten, zou betekenen dat ook de afwerking en het herstel van de gebieden niet kunnen voltooid worden. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.