U bent hier

De voorzitter

- de vergadering wordt geopend om 9.31 uur.

Aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der Successierechten en artikel 260bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De algemene bespreking is geopend.

Erik Matthijs

(Verslaggever)

Dit ontwerp beoogt een aanpassing aan de vrijstelling van successierechten en onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. De bedoeling van het decreet van mei 2003 was een fiscale tegemoetkoming voor eigenaars van gronden die in het Vlaams Ecologisch Netwerk gelegen zijn: er werd voorzien dat bij de ontheffing op de beperkingen die gelden in een Vlaams Ecologisch Netwerkgebied ook het fiscaal voordeel teniet werd gedaan. Overeenkomstig het decreet van oktober 1997 betreffende het natuurbehoud blijkt dat een ontheffing enkel wordt verleend op voorwaarde dat er geen schade aan de natuur wordt aangebracht. Daarom wordt nu een wijziging aangebracht aan het artikel 55 ter van het wetboek der successierechten en aan het artikel 260 bis van het wetboek der inkomtsenbelastingen, zodat het fiscale voordeel ook bij ontheffing gegarandeerd blijft.

Het ontwerp werd eenparig goedgekeurd. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 55ter van het Wetboek der Successierechten en artikel 260bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Opening van de vergadering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.