U bent hier

De voorzitter

Vanmorgen heeft de heer Caluwé bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de met redenen omklede motie van de dames Dillen en Van Steenberge en van de dames Merckx-Van Goey, Stevens en Van der Borght en de heren Caron en Dehaene tot besluit van de op 21 juni 2005 door de dames Vogels en Dillen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, respectievelijk over de hervorming van het jeugdrecht en de inbreng terzake van de Vlaamse Gemeenschap en over het overleg met de federale minister van Justitie inzake de hervorming van het jeugdsanctierecht.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt bij door de voorzitter geconstateerde instemming aangenomen.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over deze moties houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.