U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het voorstel van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat de verzoekschriften betreft.

De algemene bespreking is geopend.

- De heer Carl Decaluwe, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers, Stassen en Van Dijck tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat de verzoekschriften betreft].

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.