U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer De Meyer, mevrouw Rombouts en de heren Callens, Martens, Tavernier en Loones tot besluit van de op 3 mei 2005 door de heer Tavernier in commissie gehouden interpellatie tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het beleid ten aanzien van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen in Vlaanderen.

Jef Tavernier

Ik heb deze motie ondertekend omdat vooral het eerste punt heel belangrijk is. Daarin wordt aan de Vlaamse Regering een oplossing gevraagd voor coëxistentie en objectieve aansprakelijkheid. Er zijn heel wat knelpunten. De Europese regels over etikettering en tracering zijn omgezet in Belgische wetgeving. De controle daarop is federaal. Minister Tobback heeft in de Kamer gezegd dat er op 178 controles 31 stalen GGO's bevatten zonder dat dit op het etiket werd vermeld. Bemefa stelt dat het steeds moeilijker wordt om grondstoffen zonder GGO-contaminatie te vinden. Het Vlaams Parlement heeft vorig jaar in een resolutie uitdrukkelijk gepleit voor keuzevrijheid van consument en producent. Verder ziet de minister-president problemen voor de uitwerking van maatregelen op het vlak van coëxistentie en voor een objectieve aansprakelijkheidsregeling. Het resultaat van deze motie zal een GGO-vrij Vlaanderen op het vlak van de productie zijn.

De met redenen omklede motie wordt eenparig door de 105 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.