U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten.

De algemene bespreking is geopend.

Stefaan De Clerck

(verslaggever)

Dit geamendeerde ontwerp van decreet werd unaniem goedgekeurd in de commissie.

Jos Stassen

Dankzij de amendementen is voorkomen dat de titel langer is dan de tekst zelf.

Minister Geert Bourgeois

Dankzij het verslag en de opmerking heb ik er alle vertrouwen in dat dit ontwerp van decreet straks goedgekeurd zal worden.

Bart Caron

Dit ontwerp van decreet bevat enkele technische rechtzettingen van het oorspronkelijke decreet. De procedure ingesteld door het oorspronkelijke decreet loopt op dit ogenblik. Deze technische wijzigingen beïnvloeden deze procedure niet. Vlaanderen voert daardoor voor het eerst een integraal en geïntegreerd kunstenbeleid.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Opening van de vergadering
van Margriet Hermans, Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, Mark Demesmaeker en Bart Caron
151 (2004-2005) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.