U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot de heer Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de stand van zaken met betrekking tot het aangekondigde nieuwe gemeentekiesdecreet.

Op 15 maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van gemeentedecreet goed. Met het oog op te gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk om de steden en gemeenten te informeren over de inhoud ervan. Verder is het essentieel om te weten wat de stand van zaken is van het ontwerp van gemeentekiesdecreet. Waar zit het dossier? Hoever is de Vlaamse Regering gevorderd? Wat heeft de regering al goedgekeurd? Wanneer zullen de ontwerpen in het parlement worden behandeld?

De regering heeft het ontwerp van Gemeentedecreet inderdaad goedgekeurd. Dat doorloopt momenteel de geldende adviesprocedure. Het is de bedoeling dat het ontwerp midden mei opnieuw naar de Vlaamse Regering gaat. Nadien zal het in de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden worden besproken zodat het voor het zomerreces in het parlement kan worden goedgekeurd. We zitten helemaal op schema.

Wat betreft het ontwerp van gemeentekiesdecreet wordt er volop gewerkt aan de redactie van de teksten. We volgen het schema van de beleidsnota, dat bepaalt dat het gemeentekiesdecreet een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen moet worden goedgekeurd. De Vlaamse Regering zal het ontwerp voor het zomerreces goedkeuren. Daarnaast zijn er in de werkgroep Verfijning van de democratie drie afspraken over het gemeentekiesdecreet gemaakt. De lijsten moeten paritair worden samengesteld, bij de eerste drie op de lijst moet iemand van het andere geslacht staan en de lijststem wordt geneutraliseerd.

Verder zijn we ook volop bezig met het ontwerp van provinciedecreet. De Vlaamse Regering zal binnenkort een conceptnota bespreken. Het is de bedoeling dat het ontwerp in de tweede helft van mei wordt behandeld. Vervolgens dient het de adviesprocedure te doorlopen en nadien kan het in het parlement worden besproken. De timing loopt gelijk met die van het ontwerp van kiesdecreet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.