U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Van den Eynde en de heren Dewinter, Penris, Sintobin en Deckmyn tot besluit van de op 10 maart 2005 door mevrouw Van den Eynde en de heer Daems in commissie gehouden interpellaties tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, respectievelijk over het stedelijk afvalbeleid van de stad Antwerpen en de uitspraken van de minister aangaande de ISVAG-oven en over de uitspraken van de minister betreffende de ISVAG-verbrandingsoven.

De met redenen omklede motie wordt met 25 stemmen tegen 69 bij 12 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.