U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Penris, Marginet, Verstrepen, Arckens en Deckmyn tot besluit van de op 24 februari 2005 door de heer Penris in commissie gehouden interpellatie tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de onduidelijkheid betreffende de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap aan grote cultuurprojecten, in het bijzonder met betrekking tot het Museum aan de Stroom-project in Antwerpen.

Jan Penris

De cultuurbegroting is niet in staat om alle interessante cultuurinfrastructuurwerken te financieren, en er is zeker geen geld genoeg voor het Museum aan de Stroom (MAS) en het Muziekforum. De minister geeft toe dat er geen geld beschikbaar is op de meerjarenbegroting. Elk ingediend project heeft zijn waarde en komt voor financiering in aanmerking. Als de minister het eigen patrimonium wil behouden en het MAS en het Muziekforum wil realiseren, komt hij minstens 55 miljoen euro tekort. Zowel Antwerpen als Gent heeft recht op een prestigeproject. De minister zal half april aan de regering bijkomende middelen vragen. In de met redenen omklede motie vragen we dat de regering de bijkomende middelen zou geven en dat ze de redenering van de minister volgt en dat dit geld bij voorrang wordt besteed aan het project dat al het verste is gevorderd, met name het MAS. Ik kijk uit naar het stemgedrag van diegenen die zeggen dat ze het dossier van het MAS mee ondersteunen en daarover veel poeha maken in de lokale pers. (Applaus bij VB)

Jos Stassen

Omdat Vlaams Belang de stadstheaters wil droog leggen, is die partij een gevaar voor het cultuurbeleid in Vlaanderen. We zullen geen enkele motie van haar goedkeuren.

De met redenen omklede motie wordt met 28 stemmen tegen 79 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.