U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 maart 2005, 14.31u

van Jos De Meyer, Karlos Callens, Jacky Maes, Mark Demesmaeker, Bart Martens en Tinne Rombouts
105 (2004-2005) nr. 2
De voorzitter

Aan de orde is de stemming over het amendement van de heren Wymeersch en Sintobin op de met redenen omklede motie van de heren De Meyer, Callens, Maes, Demesmaeker en Bart Martens en mevrouw Rombouts tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 2004-2009.

Het amendement wordt niet aangenomen.

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren De Meyer, Callens, Maes, Demesmaeker en Bart Martens en mevrouw Rombouts tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 2004-2009.

Ludwig Caluwé

De vijf leden die zich vorige week bij de stemmingen onthielden zullen dat ook nu weer doen. We hebben geen enkel voorbehoud ten aanzien van het gevoerde beleid, maar wij willen hiermee de wens te kennen geven dat de voorwaarden waarin dit uitmuntende beleid moet gevoerd worden, behouden blijven. Daarvoor moeten de coalitiepartners elkaar in de ogen kunnen blijven kijken en moet het regeerakkoord uitgevoerd worden. De voorbije maanden hadden wij veel begrip en geduld, maar sinds februari is er ten aanzien van de handelswijze in de Kamer een probleem. Vorige week gaven wij een eerste signaal: ons geduld raakt op.

- De met redenen omklede motie wordt met 67 stemmen bij 37 onthoudingen aangenomen.

Jef Tavernier

Onze onthouding is natuurlijk om een totaal andere reden dan wat de heer Caluwé aangeeft. Wat in de motie van de meerderheidspartijen staat is op zich niet verkeerd, maar alle heikele punten worden uit de weg gegaan. Over de echte problemen en de randvoorwaarden wordt niets gezegd.

Joris Van Hauthem

De heer Caluwé wil met zijn onthoudingen een signaal geven dat het met Brussel-Halle-Vilvoorde moet vooruitgaan. De actie van vorige week heeft totaal geen indruk gemaakt. Het is niet niks als een gewezen minister-president zijn vertrouwen in beleidsnota's opschort. Zelfs één van de ondertekenaars van de motie onthoudt zich. Toch reageert de Vlaamse Regering daar niet op. Ondertussen poneert minister Vande Lanotte doodleuk dat de uitbreiding van het Brussels gewest met enkele randgemeenten of delen van randgemeenten niet uit te sluiten is. Ik begrijp niet dat de regering hier niet op reageert. Dit kan alleen maar betekenen dat het alleen om een symbolische reactie gaat. Volgende week staan wij hier opnieuw met een vraag naar de stand van zaken.

Luc Van den Brande

Elke gebiedsuitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is volstrekt uitgesloten. Dat is ook de mening van de minister-president. (Applaus bij de meerderheid)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.