U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 februari 2005, 14.31u

van Jan Penris, Christian Verougstraete, Rob Verreycken, Erik Tack en Monique Moens
98 (2004-2005) nr. 2
De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Penris, Verougstraete, Verreycken en Tack en mevrouw Moens tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 30 stemmen tegen 78 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 27 stemmen tegen 75 niet aangenomen.
van Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen, verslag door Jan Loones, Jan Laurys en Joris Vandenbroucke
210 (2004-2005) nr. 1
van Michèle Hostekint, Hilde Crevits, Patricia Ceysens, Veerle Heeren en Dominique Guns
98 (2004-2005) nr. 3

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.