U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 februari 2005, 14.31u

van Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen
210 (2004-2005) nr. 1
De voorzitter

De heren Glorieux, Tavernier en Stassen hebben deze ochtend bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan voor het voorstel van resolutie betreffende de steun aan een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël.

Eloi Glorieux

We vragen inderdaad de spoedbehandeling voor dit voorstel van resolutie.

De toestand in het Midden-Oosten is in volle ontwikkeling. Op het eerste gezicht gaat die evolutie de goede richting uit. We mogen echter niet blind zijn voor een aantal gevaren. Een duurzame vrede moet gebaseerd zijn op gerechtigheid en respect voor de mensenrechten.

Overmorgen vertrekt federaal minister De Gucht naar Israël. De NGO-wereld die zich heeft verenigd in het Actieplatform Palestina, vraagt dat minister De Gucht een duidelijke boodschap zou meenemen naar Israël. Het voorstel van resolutie vraagt aan de Vlaamse Regering dat ze er bij minister De Gucht zou op aandringen die boodschap mee te nemen naar Israël. Daarom vragen we dat dit voorstel van resolutie bij hoogdringendheid zou worden behandeld.

De voorzitter

De eerste discussie gaat dus over de vraag of men het eens is met de spoedbehandeling of niet.

Ludwig Caluwé

Ik besef het belang van deze materie.

Wat ons aanbelangt is de zaak van de exportlicenties voor wapens. Het lijkt me wijzer dit eerst te overwegen in de commissie.

De heer Van Overmeiren: Los van de inhoud van de resolutie die me erg eenzijdig lijkt, stel ik vast dat de tekst zelf met grote haast is opgesteld. Daarom stel ik voor de bespreking ervan naar de commissie te verwijzen om daar tot een meer evenwichtige tekst te komen.

Karim Van Overmeire
Los van de inhoud van de resolutie, die me erg eenzijdig lijkt, stel ik vast dat de tekst zelf met grote haast is opgesteld. Daarom stel ik voor de bespreking ervan naar de commissie te verwijzen om daar tot een meer evenwichtige tekst te komen.
Eloi Glorieux

Het is eigen aan voorstellen van resolutie waarvoor de behandeling bij hoogdringendheid wordt gevraagd dat er moet over worden gedebatteerd op het ogenblik dat ze zich aandienen.

Men kan zich niet achter procedures verbergen. Het gaat om een inhoudelijke stellingname van diegenen die niet wensen dat dit voorstel van resolutie wordt behandeld. We zullen dit overmaken aan de betrokken NGO's.

De voorzitter

Dan gaan we over tot de stemming over de spoedbehandeling. Een ja-stem is een instemming met de spoedbehandeling, een neen-stem is een verwijzing naar de commissie.

Het voorstel tot spoedbehandeling wordt met 6 stemmen tegen 100 niet aangenomen.
Aanpassing van het statuut van het personeel van het algemeen secretariaat
van Jan Penris, Christian Verougstraete, Rob Verreycken, Erik Tack en Monique Moens
98 (2004-2005) nr. 2

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.