U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Boutsen en mevrouw Martens tot besluit van de op 25 januari 2005 door de heer Sauwens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de toestand van de Limburgse economie ten opzichte van de rest van Vlaanderen.

Thieu Boutsen

Ik heb met de heer Sauwens te doen. Samen met anderen diende hij als organisator van de zoveelste Limburgse hoogmis een motie in, maar trok ze enkele dagen later weer in. Met de heer Peumans is het even erg gesteld. Hij legt graag in de media uit wat moet en wat niet mag, maar in dit dossier heeft men zijn microfoon uitgedraaid. CD&V was wel goed vertegenwoordigd in de hoogmis, maar vertrok al vlug. De VLD en in het bijzonder de heer Gabriels waren nadrukkelijk afwezig. Sp·a en Groen! stuurden vertegenwoordigers uit andere provincies. In elk geval ligt vandaag weer een motie voor waarin gevraagd wordt om een plan dat uitgevoerd in de plaats van opgeborgen wordt. Wij vragen de regering te handelen. Dat is ook wel nodig na al die jaren van CD&V-dominantie op nationaal, provinciaal en lokaal vlak, die niets opleverde: er is nog altijd geen klaverblad, geen IJzeren Rijn en geen noord-zuidverbinding. Limburg heeft nog steeds de hoogste werkloosheidscijfers en het hoogste aantal faillissementen. Het geld van de LRM is op, er is zelfs geld tekort. En dat na jaren van studies en elkaar opvolgende, rijkelijk beloonde managers.

De voorzitter

Het reglement bepaalt dat de spreektijd vijf minuten bedraagt en dat de tussenkomst moet gaan om een toelichting van het stemgedrag.

Thieu Boutsen

De minister-president belooft nu een nieuw plan binnen de bestaande structuren, met een inspannings- in de plaats van een resultaatverbintenis. Onze motie biedt een alternatief voor de afgevoerde motie van CD&V.

Ik heb niets tegen cabaret na een zware werkdag. Maar de duur van de voorbije toespraak staat niet in verhouding tot de lengte van de motie. Die bestaat uit drie zinnen, waarvan er één om een nieuw reconversieplan vraagt. Na de ervaringen met het vorige kan men dat niet ernstig nemen.

Jan Peumans

De heer Boutsen hoeft mij niet te zeggen of ik al dan niet kritische opmerkingen over Limburg mag maken; ik kan als onafhankelijk parlementslid mijn mening zeggen. De minister-president beloofde tegen de zomer met een geactualiseerd Limburgplan klaar te zijn. Op basis daarvan zal ik mijn conclusies trekken. De heer Boutsen had zelfs het lef om tijdens de uiteenzetting van de minister hierover de commissie te verlaten.

Jan Penris

Wij riepen de heer Boutsen weg voor een belangrijke stemming in het pensioenfonds. Dat is in eenieders belang.

- De met redenen omklede motie wordt met 28 stemmen tegen 76 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.