U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van den Heuvel, mevrouw Hoebeke en de heren Sannen en Peumans tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Financiën en Begroting 2004-2009.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 74 stemmen tegen 37 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 71 stemmen tegen 35 aangenomen.
van Rob Verreycken, Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen
136 (2004-2005) nr. 2
van Steven Vanackere, Erik Matthijs, Sven Gatz, Gilbert Bossuyt en Jan Peumans
106 (2004-2005) nr. 2

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.