U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Verougstraete, Sintobin, Van Nieuwenhuysen en Van Goethem tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 2004-2009.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 29 stemmen tegen 80 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 27 stemmen tegen 77 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.