U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

van Yves Leterme, verslag door Felix Strackx
107 (2004-2005) nr. 1
De voorzitter

Aan de orde is de beleidsnota Publiek-private Samenwerking 2004-2009, ingediend door de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid.

Volgens artikel 73, punt 5, eerste lid van het Reglement wordt de bespreking gehouden op basis van de met redenen omklede motie die tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota is ingediend.

De bespreking is geopend.

Felix Strackx

(verslaggever)

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Wij zullen straks de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie houden.

van Yves Leterme, verslag door Felix Strackx
106 (2004-2005) nr. 1
van Yves Leterme, verslag door Felix Strackx
108 (2004-2005) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.