U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

van Steven Vanackere aan minister Inge Vervotte
153 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Vanackere tot mevrouw Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het nieuw sociaal akkoord in de non-profitsector.

Steven Vanackere

Op dit ogenblik wordt er overlegd tussen de federale minister van Werk, de federale minister van Sociale Zaken en de vakbonden van de non-profitsector. Is er maandag geen akkoord, dat staat de non-profitsector. De Vlaamse overheid kan niet meer doen dat de dienstverlening verzekeren tijdens de staking. Al ga ik ervan uit dat de sector daar zelf ook voor zal zorgen.

Na de federale onderhandelingen, volgen ongetwijfeld Vlaamse. Ik zal minister Vervotte niet vragen naar haar intenties. Ik vraag haar alleen rekening te houden met de volgende overwegingen.

De vergrijzing verplicht ons ervoor te zorgen dat werken in de zorgsector aantrekkelijk blijft. Tegelijk moeten we deze onderhandelingen aangrijpen om de werkzaamheidsgraad in de social-profitsector te verhogen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen langer aan de slag blijven. Bepaalde taken zijn inderdaad te zwaar om ze een leven lang uit te oefenen, maar door vorming kunnen we mensen na verloop van tijd heroriënteren.

Ten slotte hoop ik dat zowel regering als sociale partners opteren voor een gedifferentieerde aanpak. De social-profit is immers meer dan alleen de zorgsector, maar bijvoorbeeld ook de socio-culturele sector.

Minister Inge Vervotte

Ik deel de terechte bekommernissen van de heer Vanackere. De welzijns- en gezondheidssector bestaat uit gebruikers, de voorzieningen en de werknemers. Een onevenwicht tussen deze drie groepen komt niemand ten goede.

Ik wil in de eerste plaats het regeerakkoord uitvoeren en voor bijkomende plaatsen zorgen. Het sociaal akkoord zal in de eerste plaats over werkgelegenheid gaan. Meer jobs kosten geld, maar het positieve eraan is dat we voor duurzame en nuttige jobs zorgen. We moeten niet alleen nieuwe werknemers aantrekken. Belangrijker nog is dat we ervoor zorgen dat de werknemers in de sector blijven.

Ervoor zorgen dat mensen langer aan de slag blijven wordt een grote uitdaging. Ik weet niet of arbeidsduurvermindering de ideale oplossing is. Nogal wat mensen verkiezen vorming en heroriëntering. Sommigen zijn zelf geïnteresseerd in een overstap naar een andere sector.

De vakbonden worden straks ontvangen op mijn kabinet. Volgende vrijdag presenteer ik de Vlaamse Regering een dossier.

Een CAO wordt in de eerste plaats afgesloten tussen werkgevers en werknemers. De overheid moet voor een duidelijk kader zorgen en enkele principes naar voren schuiven. Ik hoop dat een geresponsabiliseerd sociaal overleg zal streven naar een gedifferentieerde aanpak.

Steven Vanackere

Ik ben het volledig eens met minister Vervotte, die ik veel sterkte wens.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

van Sven Gatz aan minister Frank Vandenbroucke
152 (2004-2005)
van Caroline Gennez aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen en minister Frank Vandenbroucke
154 (2004-2005)
van Jos De Meyer aan minister Frank Vandenbroucke, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen en minister Frank Vandenbroucke
155 (2004-2005)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.