U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

van Sven Gatz aan minister Frank Vandenbroucke
152 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Gatz tot de heer Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de mogelijkheden tot samenwerking tussen VUB en ULB.

Sven Gatz

De VUB en ULB ontvouwden plannen voor een Free University of Brussels, al is nog niet duidelijk hoe ver die gaan. Onze fractie vindt het in ieder geval in de Europese context een positief initiatief.

Kan de bidiplomering (één opleiding, twee diploma's) geregeld worden binnen het huidige decreet of is meer nodig? Hoe zit het met de taalregeling gezien de plannen om een masteropleiding in het Engels te organiseren? Hoe pakt men de verschillen tussen VUB en ULB aan op het vlak van financiering door hun gemeenschap en op dat van Bologna?

Minister Frank Vandenbroucke

Ik apprecieer dat de VUB partners zoekt buiten de Vlaamse grenzen, maar binnen België. Ik ben bereid samen met de verantwoordelijken van de VUB op zoek te gaan naar eventuele knelpunten. Ik vermoed dat er een probleem zal zijn met de bidiplomering. Conform het regeerakkoord zal ik een ontwerp van decreet indienen dat de regels over het hoger onderwijs coördineert. Wellicht is dat een gelegenheid om enkele knelpunten weg te werken.

Het gebruik van het Engels aan de universiteit is een gevoelig onderwerp. Als VUB en ULB besluiten samen te werken, moet de VUB zijn eigen Vlaamse identiteit bewaren. Vlaamse jongeren moeten een universitair diploma in het Nederlands kunnen verwerven.

Wat de heer Gatz zegt over de financiering verrast me. Ik laat dat onderzoeken.

Sven Gatz

Artikel 94, paragraaf 2 van het Structuurdecreet bepaalt dat bidiplomering onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.