U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Eeckhout tot de heer Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de gevolgen van het recente arrest van het Arbitragehof betreffende de financiering van de Universiteit Gent

Hilde Eeckhout

Het Arbitragehof sprak zich op 9 februari uit tegen de ongelijke financiering van de Gentse universiteit. De regering besliste in 2001 om de achterstand van de Universiteit Gent weg te werken met een overgangsmaatregel tot 2004 en een nieuwe financieringsregeling vanaf 2005. Maar twee jaar later besliste de regering om de hele financiering te bevriezen in 2005-2006, dus ook de ongelijke behandeling van Gent.

Het Arbitragehof geeft de minister de tijd tot 30 september om de ongelijkheid weg te werken. Welke maatregel gaat hij daartoe nemen?

Minister Frank Vandenbroucke

Het klopt dat het Arbitragehof de punten 1,2 en 3 van artikel 160 van het Structuurdecreet vernietigde. Het gevolg is dat er op dit moment geen financiële regeling meer is voor de universiteit Gent. Om een oplossing te geven aan zowel het financierings- en ongelijkheidsprobleem leg ik een voorstel voor aan de regering. Die moet natuurlijk passen in de begrotingscontrole.

Hilde Eeckhout

Wij zullen alle aspecten van de oplossing aan het gelijkheidsbeginsel toetsen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.