U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Dewinter tot de heer Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de toepassing van boetes voorzien in het inburgeringsdecreet.

Een van de krantenkoppen van vandaag luidt "Inburgering dode letter". Dat is inderdaad zo: van de 167 dossiers die aan de parketten in het hele Vlaamse rechtsgebied werden overgemaakt werden, er 108 geseponeerd en werd voor 1 een minnelijke schikking gevraagd. De rest is nog in behandeling. Wij hebben altijd beweerd dat het systeem van bestraffing van inburgeringsweigeraars niet zou werken, en dat het zou leiden tot overbelasting van de rechtbanken. We kregen gelijk. Het inburgeringsdecreet is een papieren tijger. Slechts 10 procent van de doelgroep wordt bereikt, en daarvan komt slechts 40 procent opdagen. Toch volgt nooit een bestraffing. Het hele beleid is een maat voor niets.

De minister zal antwoorden dat volgens de beleidsnota zal onderzocht worden hoe de inburgeringsweigering met administratieve geldboetes kan bestraft worden. Daarmee zijn we dan weer vertrokken voor een vertraging van anderhalf tot twee jaar.

Het niet bestraffen is een slecht signaal: het zal de nieuwkomers zeker niet tot inburgering aanzetten. Er moeten dringend maatregelen genomen worden. Eén actie dringt zich op: een rechtstreekse dagvaarding. Daarmee wordt een duidelijk signaal gegeven.

De PS en federaal justitieminister Onkelinx boycotten het beleid van minister Keulen. Zij steken voortdurend stokken in de wielen. Was er dan geen overleg tussen de minister en mevrouw Onkelinx? Had de minister niet kunnen aandringen opdat mevrouw Onkelinx het nodige zou doen bij de parketten?

Denemarken is een schitterend voorbeeld van hoe het moet. Een liberale, een conservatieve en een rechtse partij hebben daar samen een zo groot succes geboekt dat zij er na 4 jaar in slaagden opnieuw de verkiezingen te winnen. (Applaus bij VB)

De seponering door het parket is totaal verkeerd en onbegrijpelijk. Door de scheiding der machten kan het gerecht echter autonoom optreden. Eind oktober gaf ik de administratie trouwens de opdracht om de namen van diegenen die niet kwamen opdagen voor een inburgeringcursus door te geven aan het parket. De Vlaamse Regering nam haar verantwoordelijkheid.

Ik ben van plan om het probleem structureel aan te pakken. Alle maatregelen daartoe zijn trouwens al opgesomd in het regeerakkoord. De Vlaamse Regering moet zelf sancties, zoals geldboetes of de weigering van een sociale woning, kunnen uitvaardigen. De verplichte doelgroep van inburgeringtrajecten moet uitgebreid worden. De inhoud van de cursussen moet geactualiseerd worden, daartoe is trouwens al een commissie van wijzen opgericht. Voorts moeten diegenen die de cursussen zonder geldige reden verlaten, de kosten zelf betalen. Midden juni zal een aangepast inburgeringsdecreet ingediend worden bij dit parlement zodat voornoemde maatregelen in het najaar van kracht kunnen worden.

Het klopt niet dat 40 procent van diegenen die verplicht moeten inburgeren niet komt opdagen voor de cursus. Het gaat om 185 personen op 726. De cursussen werden trouwens ook vrijwillig gevolgd door 2859 anderen. Het is duidelijk dat ze hun belang daarbij inzien. (Applaus bij CD&V, VLD-Vivant, sp·a-spirit en N-VA)

Ik haal mijn cijfers uit een antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van oktober 2004. De helft van de cursisten zijn asielzoekers, die hebben geen inburgering nodig want zij keren terug naar hun land als de politieke situatie verbetert. Het is duidelijk dat het decreet van februari 2003 nog altijd niet werkt, de beginnersfouten geraken maar niet hersteld.

In de beleidsnota staat nu dat onderzocht wordt of administratieve geldboetes mogelijk zijn. Dat gaat minder ver dan het regeerakkoord. De reden daarvoor zijn de socialisten. Dat blijkt trouwens uit de houding van minister Onkelinx, die in andere gevallen niet nalaat de parketten met rondzendbrieven of een positief injunctierecht aan te manen. Slechts als het over de uitvoering van het beleid van de Vlaamse Regering gaat, interpreteert ze de scheiding der machten strikt.

De minister heeft echter zelf de sleutel in handen. Hij kan de betrokkenen rechtstreeks dagvaarden. Dan kan de rechtbank niet seponeren. Dat vergt echter politieke moed. (Applaus bij VB)

De parketten hadden ongelijk. Er komen structurele maatregelen en er zijn over het inburgeringbeleid geen meningsverschillen tussen de meerderheidspartijen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.