U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Verreycken tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het uitblijven van een akkoord tussen het Vlaamse en federale niveau betreffende de Elia-heffing

Rob Verreycken

De liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de prijzen voor de gezinnen niet doen dalen. Wel daalden de inkomsten van een aantal steden en gemeenten; het gaat om inkomsten die zij haalden uit dividenden van een aantal intercommunales voor elektriciteitsvoorziening.

De federale regering besliste deze daling te compenseren met een nieuwe belasting, de Elia-heffing, waarvoor de Vlaamse bedrijven en gezinnen moeten opdraaien. Een aantal collega's sporen de minister aan deze Elia-heffing goed te keuren; gelukkig weigert hij groen licht te geven en blokkeert hij de invoering van deze heffing. De minister is daarover zeer duidelijk: hij verwijt de federale regering dat ze bovenop de Elia-heffing nog eens een belasting van 21 procent BTW heft. Dit is in strijd met het principe 'non bis in idem'.

Wat is het gevolg van het schrijven van de minister wat betreft de timing van Elia? Is de minister bereid betreffende die 21 procent voet bij stuk te houden?

Wordt het niet stilaan tijd te gaan kijken wie de winsten van de liberalisering van de markt opgestreken heeft, en deze winstmakers het verlies van steden en gemeenten zélf te laten compenseren? Vermoedelijk zijn die winsten bij de federale overheid en bij Electrabel terechtgekomen.

Minister Kris Peeters

In de commissie Openbare Weken hadden we hierover al een uitgebreid debat, en werd beslist een hoorzitting te organiseren over de kostprijs van elektriciteit en over hernieuwbare energie en kernenergie.

Deze zaak staat vrijdag geagendeerd op de ministerraad. Ik hoop dat we dan een definitief standpunt zullen kunnen innemen en dat ook kenbaar maken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
146 (2004-2005)
van Jef Tavernier aan minister Yves Leterme, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
147 (2004-2005)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.