U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Loor tot de heer Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de houding van de minister ten opzichte van het beleid van president Bush, naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse president aan België.

De Verenigde Staten van Amerika hebben zich met hun milieubeleid buiten de internationale gemeenschap geplaatst. Ze treden onvoldoende op tegen de uitstoot van broeikasgassen en hebben het Kyoto-verdrag niet geratificeerd.

Onder het mom van de oorlog tegen het terrorisme treden de Verenigde Staten burger- en politieke rechten met voeten. De VSA moeten de internationale mensenrechtenverdragen dringend respecteren.

Door de Amerikaanse invasie van Irak is dat land in een negatieve geweldspiraal terechtgekomen. De invasie is bovendien in strijd met het internationale recht, en kost handenvol geld.

Welke houding zal minister Bourgeois aannemen tijdens het bezoek van president Bush? Welke boodschap zal minister Bourgeois meegeven? Zal minister Bourgeois de federale minister van Buitenlandse Zaken op deze problemen wijzen indien er geen ontmoeting gepland is tussen president Bush en minister Bourgeois?

Minister Geert Bourgeois

Meer en meer fracties willen Vlaanderen de kans geven een slagkrachtig en volwaardig buitenlands beleid te voeren. Ik hoop dat dit standpunt ook op federaal niveau verdedigd zal worden.

De Vlaamse Regering wordt niet betrokken bij het bezoek van president Bush. Ik heb de federale minister van Buitenlandse Zaken daarover samen met minister-president Leterme gesproken. Voortaan zullen buitenlandse bezoeken vroeg aangekondigd worden in de interministeriële conferentie voor het buitenlands beleid. Deelstaten die willen deelnemen zullen op die manier eerder op de hoogte zijn.

Vlaanderen stemt zijn buitenlands beleid af op het land en niet op de president ervan. Dat belet niet dat ik een aantal van de bekommernissen van de heer De Loor deel. We mogen echter niet vergeten dat de niet-ratificatie van het Kyoto-protocol op brede instemming kan rekenen in de VS.

Het is jammer dat we deze unieke gelegenheid niet aangrijpen om onze bezorgdheid te uiten. Het bezoek van president Bush zal daardoor beperkt blijven tot een imago- en marketingstunt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Opening van de vergadering
van Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
146 (2004-2005)
van Jef Tavernier aan minister Yves Leterme, beantwoord door minister Yves Leterme en minister Kris Peeters
147 (2004-2005)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.