U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 januari 2005, 14.15u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Tavernier tot de heer Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het voorstel van de minister om een jaarlijkse grote solidariteitsactie voor het Zuiden te houden.

Jef Tavernier

De succesvolle Tsunami12-12-actie was hartverwarmend. Noodhulp is goed, maar structurele hulp en nieuwe wereldverhoudingen zijn nodig voor fundamentele oplossingen.

Het verwonderde me daarom dat minister Bourgeois een jaarlijkse solidariteitsactie voor het Zuiden aankondigde. Dat klinkt sympethiek maar moet de klemtoon niet eerder gelegd worden op structurele hulp? Heel wat organisaties voeren jaarlijks apart en gezamenlijk geldinzamelings- en bewustmakingsacties. Zal het initiatief van de minister daarmee concurreren? Is het de taak van de minister een dergelijk initiatief op het getouw te zetten? Moet hij niet eerder de bestaande acties en vrijwilligers steunen en de bewustmaking benadrukken en er vooral voor zorgen dat zijn budget substantieel wordt verhoogd?

Minister Geert Bourgeois

Het recordbedrag was niet het belangrijkste aspect van de voorbije actie : verspreid over Vlaanderen waren er 2000 geldinzamelinginitiatieven.Vooral die algemene mobilisatie en de samenwerking tussen tal van organisaties en overheden, openen perspectieven.

Ik hou hetzelfde pleidooi als u: ook ik heb gezegd dat nu moet gedacht worden aan structurele hulp en een verhoging van de voornamelijk federale bijdrage. Ook op internationaal niveau heb ik gepleit voor structurele hulp en rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen.

De NGO's hebben zelf gevraagd naar een jaarlijks gecoördineerde actie, die niet in de eerste plaats gericht is op noodhulp. Het is de bedoeling om een beroep te doen op de solidariteit van de Vlamingen voor structurele hulp in vergeten regio's, voornamelijk in Afrika. Dat neemt echter niet weg dat de regering ook haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Jef Tavernier

Het is goed de zaken te zien in functie van de structurele hulp en in samenwerking met mensen op het terrein.

Minister Geert Bourgeois

We praten heel binnenkort opnieuw met de NGO's om lering te trekken uit de actie en om dit nieuwe initiatief te bespreken. Als het gerealiseerd wordt zal het met de NGO's zijn.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Koen Van den Heuvel aan minister Frank Vandenbroucke, beantwoord door minister Frank Vandenbroucke en minister Fientje Moerman
132 (2004-2005)
van Jan Peumans aan minister Fientje Moerman, beantwoord door minister Fientje Moerman en minister Frank Vandenbroucke
133 (2004-2005)
Actualiteitsdebat over de financiering van de zorgverzekering (Gemeenschapsaangelegenheid)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.