U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 januari 2005, 14.31u

van Pieter Huybrechts aan minister Kris Peeters
112 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Huybrechts, tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het tekort aan wegenwachters.

Pieter Huybrechts

Het onderhoud van onze Vlaamse gewestwegen wordt uitgevoerd door de wegendienst van de Vlaamse Gemeenschap. Voor deze klus zijn 600 personeelsleden nodig, maar volgens de ACOD waren er eind 2004 slechts 514 mensen in dienst. Kan, ondanks dit personeelstekort en de wervingsstop, de veiligheid op onze wegen gegarandeerd worden? Wat zal de minister hieraan doen?

Minister Kris Peeters

Het aantal personeelsleden binnen de Administratie Wegen en Verkeer bleef in 2004 nagenoeg ongewijzigd. De veroudering van het personeel van deze dienst en dus het hoge aantal mensen dat er met pensioen gaat of vervroegd uitstapt, is een grote budgettaire last.

Het personeel dat ingezet wordt voor het beheer van de gewestwegen, is ingedeeld in districten. Elk district heeft een districtchef, wegenwachters en arbeiders. Het klopt dat er een zeventigtal vacatures zijn, die tot nog toe niet ingevuld werden. We moeten de juiste prioriteiten stellen, met name de veiligheid op onze wegen, en de werklast per werknemer.

In het verleden zijn er al oplossingen gekomen door bepaalde taken uit te besteden aan privé-firma's. Dit brengt de goede werking niet in het gedrang. De wervingsstop geldt niet voor continue diensten en specifieke dienstverlening. De regering moet de openstaande vacatures in de Administratie Wegen en Verkeer zeker in die zin bekijken en evalueren.

Pieter Huybrechts

Ik noteer dat de minister al het mogelijke doet om de veiligheid te garanderen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.