U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

Eindejaarswensen
De voorzitter

Het is de gewoonte dat wij, net voor het begin van het reces, nog wat wensen uitwisselen. In 2004 is er heel wat gebeurd. Wat voor de ene positief was, was voor de andere negatief en vice versa. Op die manier is iedereen gelukkig.

Op korte tijd is er heel wat gebeurd. De samenstelling van ons parlement is intussen ook sterk gewijzigd. Hopelijk trekken we uit wat het voorbije jaar gedaan en gelaten hebben de nodige lessen.

De afgelopen dagen hebben we in ieder geval bewezen dat het Vlaamse parlement geen parlement is dat zich monddood heeft laten maken. Het bewijst ook dat iedereen zijn eigen accenten kan leggen in het veranderende Vlaamse politieke landschap. Dit is positief voor de democratie.

Ik wens iedereen die hier in deze koepelzaal aanwezig is te bedanken. Vooreerst zijn er de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Een aantal onder hen hebben zich, na een inwerkperiode van een aantal maanden, weten aan te passen. Ik hoop dat zij verder vruchtbaar decreetgevend, controlerend en met vernieuwende ideeën en suggesties doorspekt werk zullen leveren.

Verder wens ik ook de Vlaamse Regering te bedanken voor haar inzet gedurende de voorbije begrotingsbesprekingen. Het echte werk kan nu beginnen. Men beschikt nu over de nodige financiële armslag. Ik wens de regering in ieder geval veel efficiëntie.

Ik wens de medewerkers van het algemene secretariaat ook te bedanken voor hun professionalisme. De administratie heeft opnieuw bewezen dat zij een pareltje is. De begrotingsbesprekingen zijn uitstekend verlopen.

Ik wens iedereen een prettig eindejaar toe. (Applaus)

Ludwig Caluwé

Ik wens me aan te sluiten bij de kerstboodschap van de voorzitter. We bevinden ons inderdaad op het einde van het eerste trimester. De samenstelling van dit parlement werd grondig gewijzigd. Meer dan de helft van de leden moesten hun weg zoeken in deze nieuwe constellatie.

Verder wil ik ook het personeel danken voor de steun. Een nieuw verkozen parlement stelt immers hogere eisen. Wij weten deze steun zeker te appreciëren.

De komende rustperiode geeft ons de gelegenheid om ons even te bezinnen. Nadien kunnen we er dan weer met volle kracht tegenaan gaan. (Applaus)

Minister-president Yves Leterme

Namens de Vlaamse Regering wens ik de voorzitter van het parlement te bedanken omdat hij onze dynamische gedachtewisselingen in goede banen wist te leiden.

Ik wens tevens alle collega's te bedanken die mee de werkzaamheden hebben bepaald. Verder bedank ik ook het secretariaatspersoneel voor de ondersteuning van het werk. Ten slotte wens ik ook de media te bedanken voor de uitstekende verslaggeving.

Ik wens iedereen een goede, rustgevende vakantie toe. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.