U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de tabel bij de artikelen 1, 2 en 3, op artikel 20 en op de tabel bij artikel 104 en op artikel 104 en over de artikelen 1, 2, 3, 20 en 104 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005.

Jan Loones

Amendement 65 heeft tot doel om het federale agentschap voor Buitenlandse Handel droog te leggen. Ik zal toch tegen dit amendement stemmen omdat ik het Vlaams Belang mijn stem niet gun en de meerderheid wil blijven steunen. Ik wil daarenboven mijn sympathie voor minister Moerman uiten. Het agentschap heeft daarenboven enige amusementswaarde en zal zichzelf wel uit de markt werken.

Ik kan de gedachtekronkels niet volgen. N-VA stemt tegen het schrappen van de kredieten voor zowel de viering van 175 jaar België als voor het faciliteitenonderwijs in de Rand, en tegen meer geld voor het Vlaams karakter van de Rand. CD&V stemt dan weer tegen zijn oude eis van minder geld voor de kabinetten. Is het gevolg van het zwijgakkoord van de meerderheid dat alle voorstellen van de oppositie, ook de goede, gekelderd worden?

In een democratie heb je een meerderheid, die bestuurt, en een minderheid, die oppositie voert. Het regeerakkoord is een compromis maar geen blauwdruk van de verschillende partijprogramma's. We willen met de deelname aan het beleid een aantal belangrijke eisen realiseren. Daarbij moeten we enkel aan de onze leden en kiezers verantwoording afleggen, niet aan andere partijen.

  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 1, 2, 3, 20 en 104 worden aangenomen.
De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005.

Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 78 stemmen tegen 35 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 75 stemmen tegen 32 aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.