U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

Wijziging van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
De voorzitter

Conform artikel 17, tweede lid van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Technologisch en Wetenschappelijk Aspectenonderzoek is aan de orde de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek.

De bespreking is geopend.

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek voor het begrotingsjaar 2005 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Begroting van de Vlaamse ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2005
Begroting van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek voor het begrotingsjaar 2005

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.