U bent hier

Norbert De Batselier

Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Dua en de heer Stassen betreffende de mogelijke verkoop van het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

De bespreking is geopend.

De heer Johan Verstreken, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Jos Stassen

Met deze resolutie willen we dat het Vlaams Parlement zich uitspreekt over de verkoop van het gebouw waarin de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Kantel) is gehuisvest. In de oorspronkelijke tekst stelden we voor om de minister van Cultuur de opdracht te geven om het gebouw niet te verkopen en vroegen we dat de Kantel in dat gebouw kon blijven. Tijdens de discussie in de commissie heeft de meerderheid de tekst veranderd en de opdracht gegeven aan de Vlaamse Regering om in overleg te treden met de provinciale overheid en de stad Gent om het gebouw eventueel aan hen te verkopen en om te zorgen voor een herhuisvesting van de Kantel in Gent. Ondertussen zijn er in de pers een aantal uitspraken van de betrokkenen, onder meer de gedeputeerde van Cultuur en van de Gentse schepen van Cultuur die er niet voor te vinden zijn om het gebouw te kopen. Ondertussen heeft ook de gemeenteraad van Gent gezegd dat men het gebouw niet wilde kopen en dat men de Kantel in hetzelfde gebouw wilde houden. Daarom hebben we door een amendement de oorspronkelijke tekst terug ingediend om duidelijk te maken waarover het gaat.

Dany Vandenbossche

Er is de laatste twee weken meer over de Kantel gezegd dan de voorbije twintig jaar het geval is geweest. We gaan het amendement niet goedkeuren omdat daardoor alles zou worden opengelaten. Het is niet juist dat in het voorstel staat dat de stad Gent of de provincie Oost-Vlaanderen het gebouw van de Kantel moet kopen. Er staat in dat we vragen dat er een overleg wordt gepleegd met de betrokken overheden en dat het instituut opnieuw gehuisvest wordt in Gent.

Vlaams Belang kan zich volledig vinden in dit voorstel van resolutie. Tijdens de gemeenteraadszitting in Gent hebben Vlaams Belang en CD&V een identiek voorstel voorgelegd. Dit voorstel werd overgenomen door het college van burgemeester en schepenen, en werd door de volledige gemeenteraad goedgekeurd. Het voorstel van de meerderheid is minder vergaand dan dit voorstel, maar draagt onze goedkeuring weg. Het geeft aan de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen de kans om de Vlaamse Regering te overtuigen de Kantel in Gent te houden.

Norbert De Batselier

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.