U bent hier

Minister-president Yves Leterme

Ik vind het normaal dat premier Verhofstadt reageert op de dreigende gevolgen van de wetsvoorstellen, ingediend door de Vlaamse meerderheidspartijen. Staat de visie van de premier haaks op de visie van de Vlaamse regering op de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? Het regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse meerderheidspartijen gezamenlijk wetsvoorstellen zullen indienen voor de splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement. Dat is gebeurd. Het regeerakkoord bepaalt eveneens dat wij bereid zijn gesprekken aan te knopen om tot een oplossing te komen.

De beste manier om een confrontatie te vermijden is goede afspraken maken, en ze stap voor stap uitvoeren.De Vlaamse Regering heeft beslist minister Vandenbroucke, minister Moerman, minister Anciaux, minister Bourgeois en mezelf af te vaardigen naar de interministeriële conferentie. Ons enig objectief is het Vlaams regeerakkoord uitvoeren.

De dag nadat premier Verhofstadt verklaart dat hij een compromis wil, laat minister-president Leterme weten dat de Vlaamse regering zal deelnemen aan de interministeriële conferentie. De Vlaamse regering volgt de federale logica en agenda.

De heer De Wever kiest echter voor een parlementaire procedure. Volgens mij maakt een interministeriële conferentie geen deel uit van die procedure. Iedereen weet wat de bedoeling daarvan is: vooraleer de parlementaire procedure wordt afgerond, zullen een aantal compromissen gesloten worden in de interministeriële conferentie. De N-VA-jongeren hebben gelijk: de Vlaamse overheid heeft daar niets te zoeken.

De verdeeldheid groeit. De heer De Wever noemt premier Verhofstadt een waanzinnige. De voorzitter van de VLD verlijkt hij met Sancho Panza. Deze meerderheid is het niet eens over de strategie. Dat is het ergste wat ons kon overkomen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.