U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Dewinter tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het pleidooi in de nieuwjaarsboodschap van de federale premier om een compromis te zoeken voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

In de algemene sfeer van verzoening die de kerstperiode kenmerkt, heeft federaal premier Verhofstadt een nieuwjaarsboodschap gepubliceerd in een aantal kranten. In deze boodschap kantte hij zich tegen de 'ideologie van de confrontatie'.

In het kader van dit alles wenst hij blijkbaar ook een regeling te treffen voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Zo verklaart hij ondermeer dat 'na meer dan 40 jaar spanningen tussen Vlamingen en Franstaligen in de rand rond Brussel is de tijd rijp voor een ontmijning. Dit moet niet gebeuren door een stemming van Vlamingen tegen Franstaligen en niet door een confrontatie maar door een compromis zonder winnaars en verliezers, door een vergelijk waarmee de twee grote gemeenschappen van ons land kunnen instemmen'. Zoals bij elke boodschap in de politiek moet men tussen de regels kunnen lezen, welke boodschap men eigenlijk wil meegeven.

De partijvoorzitter van de VLD, de heer Bart Somers, verklaart vandaag in de krant De Standaard dat hij zich, voor wat de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, aansluit bij de houding van de Vlaamse minister-president als die zegt dat 'communautaire problemen enkel in dialoog met de Franstaligen opgelost kunnen worden'. Een ander lid van de regeringsmeerderheid, de heer De Wever, verklaart dan weer in diverse krantencommuniqués dat er over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde geen compromis mogelijk is.

Iedereen kent intussen de agenda. Via de interministeriële conferentie zal men een compromis proberen uit te werken. Wellicht zal er dan over een aanpassing van het minderhedenverdrag, over de versoepeling van de taalwetgeving en over de uitbreiding van de faciliteiten kunnen gesproken worden.

Wat is de reactie van de minister-president op dit alles? Wat is de reactie van de minister-president op deze voorstellen tot compromis en tot dialoog via de interministeriële conferentie? Zal de Vlaamse regering deelnemen aan deze interministeriële conferentie?

In het Vlaams regeerakkoord staat immers dat men geen toegevingen zal doen in verband met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In feite moet er dus helemaal niet onderhandeld worden. Ik eis dat de Vlaamse regering niet deelneemt aan deze interministeriële conferentie. Uit een compromis komt toch nooit iets goeds voort. Wanneer het arrest van het Arbitragehof wordt toegepast, overwint enkel de rechtsstaat.

Indien de Vlaamse regering toch deelneemt aan de interministeriële conferentie dan begeeft zij zich op een hellend vlak. In dit geval zullen er immers compromissen moeten gesloten worden. Welke toegevingen is de minister-president bereid om te doen? Uit welke onderwerpen bestaat de agenda van de minister-president, in geval van deelname?

De jongerenafdeling van de N-VA, Ronduit N-VA, eiste een paar dagen geleden nog de onmiddellijke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Volgens Ronduit N-VA mogen er hierbij geen toegevingen gedaan worden. Verder stelt de jongerenafdeling van de N-VA nog dat 'de houding van de Vlaamse regeringspartijen in strijd is met het regeerakkoord.' Ronduit N-VA stelt daarom vragen bij de deelname van de N-VA aan deze regering.

De minister-president zit dus met een ernstig probleem. De N-VA beraadt zich immers over een verdere regeringsdeelname. Hoe redt hij zich uit deze alsmaar neteliger wordende situatie? (Applaus bij VB)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.