U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

van Jan Roegiers aan minister Kathleen Van Brempt
107 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Roegiers tot mevrouw Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de bestrijding van discriminatie van jonge allochtonen in horecazaken.

Jan Roegiers

Toen ik in mijn jonge jaren uitging, hingen er vaak bordjes aan de ingang van horecazaken die Noord-Afrikanen de toegang ontzegden. Gelukkig is deze praktijk intussen verboden. Op heel wat plaatsen is deze kwalijke gewoonte echter blijven bestaan. Een paar weken geleden was ik trouwens zelf nog getuige van een dergelijk feit. Louter en alleen omdat ze allochtoon waren, werd een paar jongeren de toegang geweigerd.

We moeten alle zeilen bijzetten om alle vormen van discriminatie de wereld uit te bannen. De stad Gent heeft, in samenwerking met de Gentse horecazaken, de jongerenvereniging Divers en Actief en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, hieromtrent een prima initiatief uitgewerkt. In de vorm van een huishoudelijk reglement werd een non-discriminatiecharter uitgewerkt. Met dit charter verbinden een aantal horecazaken er zich toe om niet te discrimineren op basis van etnische afkomst, huidskleur en seksuele voorkeur. Anderzijds kunnen de horeca-uitbaters met dit charter een aantal voorwaarden opleggen.

Ik had graag dat de minister dit Gentse voorbeeld zou promoten in de rest van Vlaanderen. De overige gemeentebesturen zouden dit voorbeeld moeten volgen. Wil de minister dit doen? Zo ja, op welke manier?

Minister Kathleen Van Brempt

Zeker in aanloop naar de eindejaarsfeesten is dit een belangrijk onderwerp. Er bestaat een anti-discriminatiewetgeving. Deze wetgeving blijft echter dode letter als ze niet waargemaakt wordt op het terrein. Het charter van Gent is een mooi voorbeeld van de manier waarop deze anti-discriminatiewetgeving in praktijk kan omgezet worden. Het Gentse stadsbestuur heeft, in samenwerking met een aantal betrokkenen, een heel proces in gang gezet. Het gaat trouwens niet alleen over de uitwerking van een huishoudelijk reglement. Ook de manier waarop alles gerealiseerd wordt op het terrein is van belang.

Ik wil dergelijke initiatieven zeker verder ondersteunen. In de eerste plaats zal dit gebeuren door samen te werken met de lokale besturen en de provinciale overheden. De provinciale ambtenaren die actief zijn met de implementatie van het gelijke kansen beleid moeten dit voorbeeld verder uitdragen. Voorts zal dit Gentse voorbeeld ook verder gepropageerd worden.

We mogen ons trouwens niet alleen richten op de horecasector. Ook in de huisvestings- en immobiliënsector moeten we de anti-discriminatiewetgeving laten toepassen.

Jan Roegiers

De commissieleden zijn graag bereid om dit initiatief verder op te volgen en mee te stimuleren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.