U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

van Dominique Guns aan minister Kathleen Van Brempt
106 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Guns tot mevrouw Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de acties bij De Lijn.

Dominique Guns

Hoewel de werknemers van De Lijn geen belangen hebben bij de cao tussen de werknemers en werkgevers, betoogden ze toch mee in de nationale manifestatie van gisteren. Wat heeft de minister gedaan om de hinder voor de passagiers tot een minimum te beperken en wat zal ze doen om dergelijke toestanden voortaan te vermijden?

Minister Kathleen Van Brempt

Het interprofessioneel akkoord is wel degelijk bijzonder belangrijk voor de werknemers van De Lijn. De vakbond heeft de directie ingelicht over het voornemen van een deel van de werknemers om te betogen. De directies heeft getracht een aantal afspraken te maken om de dienstverlening te garanderen. De secretarissen van de vakbonden hebben dat geweigerd. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt met de directies van de exploitatiebedrijven over de dienstverlening. De communicatiedienst is al van vrijdag in de weer om de klanten zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke hinder.

Ik zal dat voortaan vermijden door te ijveren voor een zo goed mogelijk sociaal klimaat.

Dominique Guns

Ik dacht dat de chauffeurs van De Lijn dezelfde arbeidsvoorwaarden als de ambtenaren hadden. Ik zal dat eens onderzoeken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.