U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

van Dany Vandenbossche aan minister Geert Bourgeois
103 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Vandenbossche tot de heer Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de samenwerking tussen de landelijke commerciële radio's Q-Music en 4FM.

Dany Vandenbossche

Na het decreet over de landelijke commerciële radio's zijn er twee onafhankelijke commerciële radio's opgericht om het monopolie van de openbare omroep te doorbreken. 4FM wordt nu voor de derde maal overgenomen, dit maal door Talpa Radio International van John De Mol. De minister heeft garanties voor de tewerkstelling, maar toch is er een herstructureringsplan. Zijn beide te rijmen?

De twee landelijke commerciële radio's werken samen onder meer voor reclamewerving, beheer van het zendpark en nieuwsgaring. Is dat conform met de bepalingen van het decreet? Zijn er nog twee afzonderlijke landelijke commerciële radio's?

Minister Geert Bourgeois

Om de diversiteit en onafhankelijkheid te garanderen moet de minister toestemming geven voor wijzigingen van het statuut of de aandeelhoudersstructuur. Eerst was men niet van plan toestemming te vragen voor deze overname omdat de aandeelhoudersstructuur zogenaamd niet wijzigde. Pas nadat duidelijk was dat Talpa geen structurele banden had met andere radiozenders en onafhankelijkheid garandeerde, heb ik mijn toestemming gegeven. Daarna ben ik ook akkoord gegaan met de noodzakelijke kapitaalsverhoging.

Op juridisch vlak zijn 4FM en Q-Music onafhankelijke structuren. Ze werken wel samen op een aantal vlakken: nieuwsgaring, reclameregie en op technische en administratieve aspecten. Dat is verenigbaar met het decreet op voorwaarde dat onafhankelijkheid en diversiteit gewaarborgd blijven. De operationele samenwerking kan op elk moment stopgezet worden. Ze blijven concurrenten en richten zich tot verschillende doelgroepen.

Het aantal culturele en journalistieke medewerkers blijft gelijk, maar op andere vlakken zullen er wel herstructureringen zijn. Vooraleer de aandeelhoudersstructuur duidelijk was, heb ik de toestemming geweigerd om 4FM ook in het gebouw aan de Medialaan te Vilvoorde te vestigen. Dat was te verregaand.

Dany Vandenbossche

Het zijn inderdaad verschillende eigenaars en gebouwen, maar de onafhankelijkheid blijkt niet altijd uit de feiten. Dit dossier zal gegarandeerd nog behandeld worden in de commissie.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Dominique Guns aan minister Kathleen Van Brempt
106 (2004-2005)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.