U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

van Carl Decaluwe aan minister Bert Anciaux
102 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Decaluwe tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het profiel van de aan te werven Vlaamse topsportmanager.

Carl Decaluwe

Minister Anciaux is blijkbaar van plan om een topsportmanager te benoemen. De meerderheid in dit parlement erkent dat er een probleem is op het vlak van de topsport en dat dit kan worden aangepakt door een topsportmanager. Het is evenwel verrassend dat de sollicitatieprocedure over een dergelijke belangrijke functie in de krant wordt gevoerd. Daarin worden al verschillende plannen voorgesteld. De minister geeft zelf toe dat in dergelijke functie veel tijd zal moeten worden gestoken. Het is niet uitgesloten dat een parlementslid een dergelijke functie zou kunnen uitoefenen. Vindt de minister dat het statuut van topsportmanager cumuleerbaar is met de functie van parlementslid?

Minister Bert Anciaux

Ik ben inderdaad van plan om een topsportmanager aan te werven. Ik besef evenwel dat ik correct en voorzichtig te werk moet gaan. Daarom wil ik er zo weinig mogelijk over zeggen. De aanwervingprocedure is mijn eerste bezorgdheid. Wat de cumuleerbaarheid met de functie van parlementslid betreft zijn er een aantal problemen, onder meer omdat er een scheiding tussen de machten bestaat. Ik zal de procedure verder onderzoeken. Er bestaan wellicht procedures die afwijkingen mogelijk maken, maar ik ben daarvan niet op de hoogte.

Carl Decaluwe

U draait rond de pot. Strikt juridisch is cumulatie mogelijk, maar voor CD&V is de functie van topsportmanager niet cumuleerbaar met het statuut van Vlaams volksvertegenwoordiger.

Minister Bert Anciaux

Ik heb inderdaad voorzichtig geantwoord. Ik heb op geen enkel moment de wens geuit om een dergelijke situatie te creëren. U zegt dat de functies cumuleerbaar zijn. Ik denk niet dit mogelijk is wegens de scheiding der machten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.