U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de leefomstandigheden in de gemeenschapsinstelling De Markt in Mol.

In Mol zijn twee instellingen voor jongeren met delinquent gedrag: De Hutte, een gesloten, en De Markt, een halfopen instelling.

In deze laatste instelling is een probleem met de huisvesting. Enkele jaren geleden werd beslist tot de bouw van twee nieuwe gebouwen over te gaan. Sinds twee jaar zijn die gebouwen af, althans wat de ruwbouw betreft. Het binnenschrijnwerk is niet conform de brandveiligheid en er zijn problemen met wateroverlast in de kelders, wat ook repercussies heeft voor het veiligheidssysteem. De verantwoordelijkheid wordt van de een naar de ander geschoven.

De gebouwen zouden snel in gebruik moeten kunnen genomen worden. Zij doen immers niet alleen dienst als onthaalcentrum, maar ook als crisisafdeling met cellen en ruimten voor time out. Met de oude gebouwen zijn er problemen op het vlak van sanitair, verwarming en veiligheid.

Hoe denkt de minister uit de impasse te geraken en op welke manier zal zij op korte termijn de grootste nood lenigen? De bewoners hebben recht op een menswaardig onderdak.

Minister Inge Vervotte

Ik beaam dat de leefomstandigheden en de arbeidsomstandigheden niet optimaal zijn.

Het masterplan voorzag in drie gebouwen; daarvan zijn er twee gerealiseerd en in gebruik. Het derde staat er maar wordt niet gebruikt. Oorzaak is een juridische geschil tussen de dienst Gebouwen, en bevoegdheid van minister Bourgeois, en de aannemer. Wij kunnen als gebruiker niet in de gebouwen voor het geschil opgelost is.

Zodra dat het geval is moeten wij wel betalen. Maar dat is geen probleem: de vastleggingen zijn gebeurd.

Het is niet correct dat er niets meer gebeurde aan de oude gebouwen. In 2004 waren er voor 456.000 euro herstellings- en onderhoudswerken.

Volgend jaar zal er een rondgang zijn met de directie, de vakbonden, de interne dienst preventie en veiligheid en de arbeidsgeneesheer. Op basis van het verslag dat daar opgemaakt wordt, zal een planning opgesteld worden. Het budget zal in de werkingsmiddelen staan.

Ik zal me tot minister Bourgeois wenden. De juridische procedure moet inderdaad gevolgd worden.

Ik neem akte van de investeringen. Het is jammer dat er moet geïnvesteerd worden in gebouwen die spoedig niet meer zullen gebruikt worden, maar de problemen zijn zeer acuut. Ik vraag de minister contact op te nemen en de grootste noden te lenigen.

Minister Inge Vervotte

Het basisoverlegcomité volgt de zaak constant op, ook wat betreft preventie en veiligheid.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.