U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 december 2004, 14.37u

De voorzitter

VERZOEKSCHRIFT

Opleiding tot initiator ju jitsu

Verslag

De voorzitter: Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het verzoekschrift over de opleiding tot initiator ju jitsu bij de Vlaamse Trainersschool.

Gracienne Van Nieuwenborgh

Mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh, verslaggever:.Bij de besprekingen bleek dat de verzoeker ook een klacht ingediend had bij de Vlaamse ombudsdienst. De commissie acht het wenselijk om de uitslag van die procedure af te wachten. Het staat de verzoeker natuurlijk vrij om nadien een nieuw verzoekschrift in te dienen.

De voorzitter

De heer Werner Marginet, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.