U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 november 2004, 14.35u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van den Brande tot de heer Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de beslissing van de VRT om de programma's van Radio Vlaanderen Internationaal in het Engels, Frans en Duits eind maart 2005 af te schaffen.

De vraag zal worden beantwoord door minister-president Leterme.

Luc Van den Brande

De directie van de VRT besliste de uitzendingen in het Engels, Frans en Duits op Radio Vlaanderen Internationaal (RVI) af te schaffen vanaf 27 maart 2005 Dat is in tegenspraak met de beheersovereenkomst en met het regeerakkoord. Het antwoord van de directie schijnt te zijn dat men de mensen in de wereld beter kan dienen door hen naar de website te leiden en dat er op de middengolf in het Nederlands wordt uitgezonden. Vroeger stond de VRT wel open op de wereld, getuigen de anderstalige uitzendingen en het BVN-project. De beslissing, waar de raad van bestuur niet eens van op de hoogte was, moet teruggedraaid worden.

Niets is zo beklijvend als radio over de wereld heen, waarbij men zich voorstellingen maakt van wat er in het leven gebeurt. Zal minister Bourgeois de directie erop wijzen dat in de beleidsbrief gepleit wordt voor een versterking veeleer dan een afschaffing van deze uitzendingen?

Minister-president Yves Leterme

In de beheersovereenkomst met de VRT staat dat RVI zich moet losmaken van exclusieve radio-uitzendingen en zich moet profileren als multimediale en meertalige toegang via internettechnologie. Op de middengolf wordt 18 uur per dag uitgezonden over enkele honderden kilometers. Op de korte golf richt men zich 4 uur per dag op Zuid-Europa en Noord-Afrika. Een satellietverbinding bedient heel Europa 24 uur op 24, terwijl men via streaming op het Internet 24 uur op 24 de hele wereld bereikt met nieuws en informatie voor Vlamingen in het buitenland.

De regering zal zich informeren over het gebrek aan betrokkenheid van de raad van bestuur. Er vindt eerstdaags overleg met de VRT plaats.

Luc Van den Brande

De menselijke stem is onvervangbaar, zij is het belangrijkste instrument in het leven. Formeel valt de beslissing misschien wel binnen het kader van de beheersovereenkomst, maar men moet rekening houden met de mensen die de stem van het moederland willen horen.

Minister-president Yves Leterme

Ik deel uw zorg om de uitstraling van Vlaanderen. Overigens hoort men de menselijke stem op het Internet via streaming.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.