U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Jan Verfaillie tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de rechterlijke uitspraak betreffende de wettigheid van de gemeentebelasting op tweede verblijven en de gevolgen hiervan voor de gemeentefinanciën.

Jan Verfaillie

Gemeentefinanciën zijn mijn stokpaardje. Vorige jaren hebben we diverse tegenslagen gekend, en nu is er de uitspraak van Brugge van december 2003. Die stelt dat de belasting op tweede verblijven zoals die geheven wordt in Middelkerke niet wettelijk zou zijn, omdat de eigenaars reeds belastingen betalen op de huurinkomsten. Niet alleen Middelkerke, maar de meeste kustgemeenten innen een dergelijke belasting op tweede verblijven.

Mensen die over een tweede verblijf beschikken maken ook gebruik van de infrastructuur. Ik denk hierbij aan sportvelden, reinigingsdienst, politie en dies meer.

Gemiddeld bestaat ongeveer 1,2 procent van de inkomsten van gemeenten uit heffingen op tweede verblijven. Voor gemeenten als Middelkerke gaat het zelfs om bijna één derde.

Ik zou graag van de minister weten of hij van dit vonnis op de hoogte was, of hij een onderzoek heeft ingesteld naar de gevolgen voor de gemeenten, en hoe volgens hem de gemeenten dienen te reageren.

Ik was niet van het vonnis op de hoogte, en heb het ook via de media moeten vernemen. Onmiddellijk heb ik de administratie opgedragen het nauwkeurig te bestuderen.

In de media zijn intussen reeds vergelijkingen verschenen tussen de casus Middelkerke en de casus Lanaken. Nochtans zijn die niet te vergelijken: in Lanaken gaat het over de vernietiging door de Verenigde Kamers van de Raad van State van een volledig belastingsreglement dat het kadastraal inkomen als heffingsgrondslag had.

In Middelkerke gaat het over een vonnis van de burgelijke rechtbank waarbij één belastingsplichtige betrokken partij is. Het betreft duidelijk geen inkomstenbelastingen, maar gebruiksbelasting. Het geheven bedrag is forfaitair en moet het gebruik van gemeentediensten als sportinfrastructuur, reinigingsdienst, brandweer en politie helpen dragen.

De gemeente Middelkerke gaat in beroep. Ik zal de zaak op de voet volgen.

Jan Verfaillie

Hier zou ik inderdaad willen op aandringen. Ik reken er ook op dat de minister de gemeenten informeert van zodra hij zelf nieuws ontvangt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.