U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Dewinter tot de heer Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de verklaring van de minister betreffende het lichten van de rechtstreekse burgemeesterverkiezing en de decumul uit het gemeentedecreet.

De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zal er niet komen in 2006 en allicht ook later niet. Het komt niet aanbod in het gemeentedecreet en een forum ter versterking van de democratie zal het hebben over de decumul, de rechtstreekse burgemeesterverkiezing en het koppelen van de federale aan de Vlaamse verkiezingen. De Vlaamse regering, die zich kant tegen federale fora, wil nu zelf een doofpotcommissie oprichten voor de materies die ze niet geregeld krijgt.

Het hindert me dat de VLD niet alle middelen gebruikt om gelijk te halen. Het is immers best mogelijk dat er in het parlement wel een meerderheid bestaat voor dat voorstel. Mijn fractie zal trouwens een dergelijk voorstel indienen dat aan het gemeentedecreet gekoppeld zal worden. Men zal dus wel kleur moeten bekennen.

Men heeft schrik dat in een aantal gemeenten en steden een Vlaams Blokker zou winnen. Dat is de essentie. Niet alleen paars, maar ook rooms-paars hanteren een democratie à la carte, waarbij meerderheidspartijen de wetgeving aanpassen of hun woord breken als het hen electoraal uitkomt.

Wie zal in dat forum zitting hebben? Wanneer komt het er? Welke onderwerpen zullen erin behandeld worden? Waarom heeft men dergelijk forum nodig, het Vlaams Parlement is toch het enige democratische forum?

Het echte forum in onze democratie is het parlement: wij werden allemaal door de kiezers aangeduid.

Zoals ik al aangekondigd had zal dringend werk gemaakt worden van het gemeentedecreet. De vervaldatum juli 2005, zoals die in het regeerakkoord staat, nadert. De zaak is dringend omdat er in 2006 gemeenteraadsverkiezingen zijn, en de potentiële kandidaten daarvoor op zijn minst de spelregels moeten kennen.

Heel binnenkort zal ik met enkele ervaren burgemeesters en OCMW-voorzitters en met Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten overleggen hoe we in de toekomst sterke lokale besturen kunnen garanderen. Over rechtstreeks verkozen burgemeesters zal daar niet gesproken worden.

Dit wil niet zeggen dat dit punt taboe is: het is, ter versterking van de democratie, bespreekbaar op het Forum. Zo staat het ook in het regeerakkoord, met name op bladzijde 11.

Het moge duidelijk zijn dat wij geen doofpotoperatie willen. Wij hebben nog geen praktische stappen ondernomen, maar zullen dat zeker doen.

Schrik is geen goede raadgever. Neen, wij zijn niet bang. Ik meen zelfs te weten dat Patrick Janssens bereid is de handschoen op te nemen.

Ik wil erop wijzen dat de conclusies van de heer Dewinter niet de mijne zijn.

Het is gemakkelijk voor Patrick Janssens te verkondigen dat hij de handschoen wil opmenen: hij weet immers maar al te goed dat die rechtstreekse burgemeestersverkiezingen er nooit zullen komen.

De hele situatie is pijnlijk voor de VLD: om in de regering te kunnen zetelen heeft ze haar paradepaardje van directe democratie moeten offeren op het altaar van de macht.

Uit een referendum blijkt volgens De Morgen dat 71 procent van de bevolking achter een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester staat; bijna 80 procent is zelfs te vinden voor een rechtstreekse verkiezing van de minister-president. Leg, ten bate van de democratie, uw oor nu eens één keer te luisteren bij de bevolking.

Ik herhaal dat de conclusies van de heer Dewinter voorbarig zijn, en dat ik mij er niet kan bij aansluiten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.