U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 februari 2000, 14.34u

van Jan Van Duppen aan minister Mieke Vogels
173 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Jan Van Duppen

Een studie van de UIA en de VUB over de vaccinatiestatus van kinderen in Vlaanderen toont aan dat er weinig problemen zijn voor de kleinste baby's, maar dat de problemen toenemen met de leeftijd. In de toekomst zullen er meer vaccinaties nodig zijn tegen virale en bacteriële aandoeningen. De resistentie tegen antibiotica neemt immers toe door een overgebruik van antibiotica in onder meer de veehouderij en de geneeskunde. Er is nood aan een gecoördineerd beleid.

Een ambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft onlangs in het vaktijdschrift Vaccinfo de oprichting bepleit van een vaccinatiedatabank met informatie over vaccinatiestatus en alle mogelijke nevenwerkingen. Hoever staat het daarmee? Wat zal de minister aan dit probleem doen?

Minister Mieke Vogels

Het interview in Vaccinfo waarnaar de heer Van Duppen verwijst, dateert van het vroege voorjaar van 1999, maar het is nu pas verschenen. Intussen werden er al een aantal stappen gezet. In de begroting 2000 werden er middelen ingeschreven voor de uitbouw van het vaccinatiebeleid van Kind en Gezin en het verzelfstandigen ervan tot een Vlaamse vaccinatiedatabank. Het onderzoek waarnaar werd verwezen had betrekking op de vaccinatie van kinderen tussen 18 en 24 maand. Bij deze groep is de vaccinatiegraad iets kleiner dan bij de jongere groepen, maar hij is toch nog vrij behoorlijk. Naarmate kinderen groter worden, wordt de dekkingsgraad kleiner. Deze databank moet een instrument worden om dat te verbeteren. Om deze databank inhoud te geven zal er een vaccinatiekoepel opgericht worden.

Deze databank moet toegankelijk zijn voor de verstrekkers vanuit de overheid en de semi-overheid. De betrokken partners zijn Kind en Gezin, de CLB's, de diensten voor bedrijfsgeneeskunde, de huisartsen, de kinderartsen en de medische wereld in het algemeen.

De positie van de huisartsen en van de kinderartsen in het preventieve kindergezondheidsaanbod is onduidelijk. Dit moet opgelost worden in het kader van een overleg met de federale minister van Gezondheidszorg in functie van de medische dossiers. De toegankelijkheid moet ook gegarandeerd worden zonder dat de privacy van de patiënt in het gedrang komt.

We willen dit jaar het concept van een vaccinatiedatabank voor Vlaanderen nauwkeurig omschrijven. Zo willen we de vaccinatie-dekkingsgraad optimaliseren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.