U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 december 1999, 14.40u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Ik dank alle sprekers, ook degenen die hier hun maidenspeech hebben gehouden, voor hun bijdrage aan het debat.

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze werkzaamheden.

Wij komen om 10.30 uur en 14 uur opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. (Instemming)

- De vergadering wordt gesloten om 02.40 uur.

BERICHTEN VAN VERHINDERING

Eloi Glorieux en Johan Demol : gezondheidsredenen ;

Claudine De Schepper en Koen Helsen : ambtsverplichtingen.

(

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.