U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 15 februari 2000, 14.04u

Mededeling van het Uitgebreid Bureau
De voorzitter

Het uitgebreid Bureau heeft op 31 januari 2000 beslist een subcommissie Onderwijs op te richten.

De subcommissie bestaat uit zeven leden, met name één lid van elke fractie en de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Vorming en Weten-schapsbeleid, die ook de subcommissie voorzit.

De opdracht van de subcommissie bestaat erin enerzijds de betaalbaarheid van het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor studenten, te bespreken en indien nodig aanbevelingen te formuleren en anderzijds andere dossiers die de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid doorverwijst, te bespreken en indien nodig aanbevelingen te formuleren.

De subcommissie vergadert conform de artikelen 22 en 27 van het reglement van het Vlaams Parlement.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.