U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 15 februari 2000, 14.04u

Mededeling van het Uitgebreid Bureau
De voorzitter

Het uitgebreid Bureau heeft op 31 januari 2000 beslist een subcommissie Onderwijs op te richten.

De subcommissie bestaat uit zeven leden, met name één lid van elke fractie en de voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Vorming en Weten-schapsbeleid, die ook de subcommissie voorzit.

De opdracht van de subcommissie bestaat erin enerzijds de betaalbaarheid van het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor studenten, te bespreken en indien nodig aanbevelingen te formuleren en anderzijds andere dossiers die de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid doorverwijst, te bespreken en indien nodig aanbevelingen te formuleren.

De subcommissie vergadert conform de artikelen 22 en 27 van het reglement van het Vlaams Parlement.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.