U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 januari 2000, 14.02u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Peeters tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de oprichting van een dienst Interne Audit binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Leo Peeters

Sedert de hervorming van het Hoog Comité van Toezicht houdt geen enkele instelling zich nog bezig met onderzoek naar onregelmatigheden en fraude bij de overheidsdiensten. De vorige Vlaamse regering had alles in gereedheid gebracht voor de inwerkingtreding van een dienst voor Interne Audit. Daartoe werd 50 miljoen frank uitgetrokken op de Vlaamse begroting van 1999. Hoever staat het dossier? Kan de dienst binnenkort in werking treden in het belang van de goede werking van de administratie en van de burgers?

Minister-president Patrick Dewael

Ik kan bijzonder kort antwoorden op deze vraag. In het Vlaams regeerakkoord voorzien we uitdrukkelijk in de oprichting van de dienst Interne Audit. We hebben ons inderdaad gebaseerd op het voorbereidende werk uit de vorige legislatuur. Er was een concrete insteek klaar vanuit de administratie. Minister Sauwens en ikzelf moeten in de komende week nog even overleggen, maar half februari wordt het punt geagendeerd op de Vlaamse regering. Op dat ogenblik kunnen we concreet worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.