U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 januari 2000, 14.02u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Peeters tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de oprichting van een dienst Interne Audit binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Leo Peeters

Sedert de hervorming van het Hoog Comité van Toezicht houdt geen enkele instelling zich nog bezig met onderzoek naar onregelmatigheden en fraude bij de overheidsdiensten. De vorige Vlaamse regering had alles in gereedheid gebracht voor de inwerkingtreding van een dienst voor Interne Audit. Daartoe werd 50 miljoen frank uitgetrokken op de Vlaamse begroting van 1999. Hoever staat het dossier? Kan de dienst binnenkort in werking treden in het belang van de goede werking van de administratie en van de burgers?

Minister-president Patrick Dewael

Ik kan bijzonder kort antwoorden op deze vraag. In het Vlaams regeerakkoord voorzien we uitdrukkelijk in de oprichting van de dienst Interne Audit. We hebben ons inderdaad gebaseerd op het voorbereidende werk uit de vorige legislatuur. Er was een concrete insteek klaar vanuit de administratie. Minister Sauwens en ikzelf moeten in de komende week nog even overleggen, maar half februari wordt het punt geagendeerd op de Vlaamse regering. Op dat ogenblik kunnen we concreet worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.