U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Stassen tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de uitvoering van het regeerakkoord wat de leefbaarheidsstudie voor Doel en de uitbreiding van de Antwerpse haven betreft.

Jos Stassen

In het regeerakkoord werd vastgelegd dat de toekomst van Doel afhankelijk is van de leefbaarheidsstudie. Ook de werken op het terrein zijn stopgezet zo lang er geen conclusies zijn getrokken uit deze studie. Helaas houdt niet iedereen zich aan deze afspraak. Zo zijn een aantal mensen druk bezig om ons voor voldongen feiten te plaatsen. Eigenaars van grond in het havenuitbreidingsgebied worden onder zware druk gezet om zich te laten onteigenen. Is minister Stevaert hiervan op de hoogte? Heeft hij al ingegrepen of zal hij dat binnenkort doen

Minister Steve Stevaert

Het regeerakkoord is zeer duidelijk. De beslissing van de Vlaamse regering met betrekking tot het Deurganckdok zal worden uitgevoerd. MIDA I werd ingekleurd als industriegebied. Overeenkomstig het Vlaamse regeerakkoord kan het slib daar worden geborgen. De vorige Vlaamse regering leverde een bouwvergunning af voor het Deurganckdok. De specie zal op die plaats worden opgespoten. Daarom moet worden onteigend. Dit alles staat los van de leefbaarheidsstudie.

Jos Stassen

De MIDA I-gronden kunnen nu al voor opspuitingen worden gebruikt : ik betwist dat dat in overeenstemming is met het regeerakkoord.

Minister Steve Stevaert

Het regeerakkoord is nochtans zeer duidelijk op dit vlak. Het bepaalt dat de beslissing in verband met het Deurganckdok moet worden uitgevoerd. Bovendien zal er een studie worden uitgevoerd om te onderzoeken of Doel sociaal-economisch kan voortbestaan. Door een gewestplanwijziging werd MIDA I in industriegebied omgezet. De ophoging ervan is dus in overeenstemming met de bestemming, zo bepaalt het regeerakkoord letterlijk.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.