U bent hier

Paul Van Grembergen

Wij hebben besloten het voorstel van resolutie over het onderwijsakkoord met nummer 115/1 in te trekken. In plaats daarvan vragen wij de spoedbehandeling voor het voorstel van resolutie met als nummer 121/1.

André Denys

Wij hebben ons voorstel van resolutie op vraag van de heer Van Rompuy uitgebreid door te verwijzen naar de fiscale autonomie. In feite nemen we zijn resolutie over

De voorzitter

Ik kan de heer Van Rompuy toch niet verplichten zijn voorstel van resolutie in te trekken

Luc Van den Brande

Het nieuwe voorstel van resolutie moet dan wel het probleem oplossen

Eric Van Rompuy

In ons voorstel van resolutie verwerpen wij het onderwijsakkoord en vragen de verdeelsleutel op de Costa-agenda te plaatsen. Wij trekken ons voorstel niet in omdat er slecht onderhandeld is.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.