U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000. Ik wijs de vergadering op een erratum.

- De stemmingen over de amendementen op de artikelen 1, 2, 3, 14, 91 en 96 en over de artikelen 1, 2, 3, 14 en 96worden aangehouden.

- De stemming over het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 71 bis wordt aangehouden.

- De andere artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

Wij zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.